Van kennen naar kunnen

HET BORGEN VAN DE TRAININGSKENNIS

  1. De training wordt na de eerste twee dagen geëvalueerd met de leidinggevende en opdrachtgever. Deelname van leidinggevende is gewenst.
  2. Vier weken na de eerste twee trainingsdagen vindt de derde dag plaats. Op deze dag wordt de trainingsstof kort herhaald. Aan de hand van ingezonden praktijkcasussen wordt diep ingegaan op inzichtelijkheid en beheersing van een casus.
  3. Er is met regelmaat contact tussen trainer en leidinggevende aangaande de vorderingen gedurende het na-traject.
  4. Na achtereenvolgens twee maanden, drie maanden en tenslotte weer drie maanden worden drie na-sessies gehouden, waarin de praktische vorderingen, praktijkcasussen en aanwezige obstakels besproken worden.
  5. Aan het einde van het traject wordt de eindsituatie geëvalueerd. Optioneel kan steeds na 1 jaar een halve dag feedback gehouden worden.

KOM IN CONTACT