Training, coaching, assessment en lezingen

Online trainingen

Ook tijdens de coronacrisis

SiS Training blijft natuurlijk ook tijdens deze moeilijke tijd actief op trainingsgebied zoals u al meer dan 10 jaar van ons gewend bent.

 Een prima moment nu om gelet op de -wellicht- aanwezige extra tijd bij sales en monteurs een investering te plegen op de wederom drukke tijden die straks gaan volgen.

Via Microsoft Teams (app bij uitnodiging eenvoudig kosteloos te downloaden) kan ieder via kantoor of thuisadres deze sessies volgen. De trainer hanteert een breedbeeld-conference-set zodat trainer en flipover goed in beeld zijn.

Locatie: SiS Training beschikt over een voldoende grote trainingsruimte voor 8-10  deelnemers (afstand 1,5-2 meter gegarandeerd)

Kom nú in actie en overleg met ons over de mogelijkheden voor u of uw bedrijf.

 

Over Bart Sterk

De achtergrond van Bart Sterk (1955) is werktuigbouwkunde (WTB) en marketing (NIMA).

De  commercieel technische sales carrière beslaat drie decennia  bij metaalgerelateerde bedrijven. De leidinggevende carrière van Bart omvat 22 jaar. Dit binnen een internationaal handelshuis, scheepsvoortstuwing en een toeleverancier voor MRO. Naast sturing is coaching van medewerkers steeds een belangrijk aandachtspunt geweest.

De liefde voor het verkoopvak en de wens tot overdragen van ervaring en kennis heeft geleid tot de totstandkoming van het bureau SIS Training.

Over Harm Sterk

 Harm Sterk (1989) heeft een universitaire graad in de Psychologie met een specialisatie in Arbeid – en Organisatiepsychologie. Hij heeft o.a onderzoek gedaan naar het verband tussen persoonlijkheid en burn-out verschijnselen. Sinds 2013 werkzaam als senior intercedent waarbij hij dagelijks mens en werk met elkaar verbindt. Zijn expertise ligt op het gebied van assessment met betrekking tot werving/selectie en ontwikkeldoeleinden. Het in kaart brengen van het human potential voor werknemer en werkgever om daarmee een significante bijdrage te kunnen leveren aan het werkplezier en het succes van de werknemer.

Met deze drijfveer is SIS Talent Match tot stand gekomen.

*Harm is GITP-opgeleid tot assessor

Over Stephan Bonte

Stephan Bonte (1964) is medisch geschoold en hij is zijn carrière begonnen als operatie-assistent. Sinds 1999 werkzaam in de commercie waarbij de focus heeft gelegen op de medische implantaten en kapitaalgoederen. Begonnen als verkoper, daarna gewerkt als productmanager en tenslotte verantwoordelijk voor het leiden van alle commerciële activiteiten binnen een bedrijf.

Het coachen van medewerkers met als doel meer plezier en succes in hun werkzaamheden is altijd één van zijn kerntaken geweest. De SIS trainingen zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor de totstandkoming van dit succes.

Trainingen (per mei 2020 ook ONLINE).

Er wordt wel beweerd dat verkooptrainingen weinig zin hebben, omdat het meeste bij ex-deelnemers tóch weer wegzakt na korte tijd.
Dit heeft vaak te maken met het feit, dat er veel op technieken rond verkopen wordt getraind (manipuleren dan wel beïnvloeden).

Deze wijze van training blijkt in de praktijk vaak te ver af te staan bij het gevoel van de deelnemer en geeft in de ogen van de cursist daardoor voor hem/haar zélf te weinig toegevoegde waarde.
Als men geen toegevoegde waarde voelt, past de deelnemer het geleerde in zijn/haar praktijk niet toe.
SiS Training legt daarom het accent op het intermenselijk contact. Dit zorgt voor interesse in de ander, respect, persoonlijk vertrouwen en loyaliteit.

Deze laatst genoemde waarden roepen bij toepassing eenzelfde buikgevoel op bij de gesprekspartner en blijken daarom succesvol en blijvend.


 

Open trainingen ( mei tot september 2020 ONLINE)

Verschillende trainingen kunt u ook individueel als bedrijfswerknemer of ZZP'er/particulier volgen. Hiervoor geeft SiS Training "Open trainingen", de eerstvolgende trainingen vindt u in de agenda onderaan de pagina.

Selectie opmerkingen evaluatieformulier:

 • Moeilijke punten als nieuwe klanten benaderen kreeg relatief veel aandacht
 • deze training is absoluut geen 13 in een dozijn. ik heb er erg veel energie van gekregen
 • er komen in de case(praktijk)behandeling vele dingen naar voren die goed en minder goed zijn. Hier wordt diep op ingegaan met adviezen om in de praktijk aan te werken
Meer referenties


Coaching

Het belang van een goede coaching wordt vaak onderschat.
Als de  coachee  zich vertrouwd en gerespecteerd voelt en het leerproces aanvaardt, zal dit  leiden tot significant succes.

SiS Training heeft een langjarige ervaring in het coachen van sales-medewerkers en salesmanagers.

DIRECT BELLEN
 

Wanneer?

 • Een deelnemer heeft na de salestraining extra behoefte aan transitie ondersteuning.
 • Een bedrijf zoekt tijdelijk externe expertise en coaching  bij ondersteunen werknemer of manager. Een assessment als onderdeel is wenselijk.
 • Een bedrijf zoekt tijdelijk externe coaching  bij een voorgenomen promotie van een uitvoerend (sales)medewerker naar een managementfunctie. Een assessment als onderdeel is wenselijk.

Werkwijze

 1. Intakegesprek en analyse van de problematiek en de gewenste doelstelling(en) worden besproken. Opstelling van een termijnagenda in dagen en/of dagdelen.
 2. Het intakegesprek met betreffende werknemer en het bespreken van het gezamenlijke traject.
 3. Een assessment via computer en het evaluatiegesprek met de arbeid & organisatiepsycholoog Harm Sterk. Dit is optioneel echter wenselijk bij disfunctioneren en promotie.
 4. Een coaching gedurende drie tot vier maanden. Gemiddeld drie tot vier gesprekken.
 5. De eindevaluatie met de betreffende medewerker en het management en/of leidinggevende. 

 
 

Assessment

Bij SiS Training & Coaching onderstrepen wij het belang van een goede werkmatch, dit noemen wij een Talent Match.

Met onze gevalideerde assessment tools kunnen wij een zeer adequate voorspelling maken of uw werknemer goed kan presteren in een bepaalde functie. Deze functie wordt in samenspraak met u opgedeeld in onderliggende competenties die van belang zijn om aan een functie succesvol invulling te geven. Aan de hand van dit assessment bestaande uit drie cruciale onderdelen zijn wij in staat een gevalideerde uitspraak te doen over; enerzijds de aannemelijkheid dat uw werknemer de gekozen competenties in de praktijk laat zien en anderzijds de kans dat uw werknemer deze competenties verder kan ontwikkelen.

Dit assessment wordt afgewerkt in samenwerking met arbeid & organisatiepsycholoog Harm Sterk en is onder andere gespecialiseerd in assessment-afname.

Onze SiS Talent Match testen zijn door COTAN / NIP en EFPA als goed beoordeeld.

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen

COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) 

EFPA (European Federation of Psycholigists Associations                                DIRECT BELLEN

 
In een drietal assessments worden cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren gemeten. Een combinatie van deze drie factoren bepaald uiteindelijk of en in welke mate de kandidaat in staat is om de gewenste competenties in de praktijk te laten zien én te ontwikkelen. Als werkgever geeft dit een waardevol beeld van het (ontwikkel)potentieel van uw werknemer.

Wat men vaak vergeet is dat werkgeluk van essentieel belang is voor een goed functioneren. Daarom meten wij ook de drijfveren van uw werknemer. Dit laat zien of uw werknemer ook daadwerkelijk de competenties/het gedrag in de praktijk wil laten zien.

Mens en werk bij elkaar brengen. 

Van kennen naar kunnen

"...ze dronken een glas, deden een plas en alles blééf zoals het was!..."

De meest gehoorde problematiek bij trainingen is dat na verloop van tijd, het geleerde bij de deelnemers weer weg zakt.

Er wordt weinig tot niets meer geoefend en toegepast en de oude aanpak wordt weer gepraktiseerd. Ieder mens heeft nu eenmaal sterk de neiging, te handelen vanuit de eigen zogenaamde comfort zone.

Borgingsmethodiek SiS Training

Lezingen & Spreken

Bart Sterk is als spreker aangesloten bij de Speakers Academy te Rotterdam.


Geven van lezingen (onderwerpen zie pagina Speakers Academy dan wel in overleg)
Geven van spreekbeurten
Discussieleider / brainstorm (gesprek)leider
Over de Speakers Academy

Sinds de start in 1997 is Speakers Academy® uitgegroeid tot de absolute marktleider in de sprekersbranche. Met duizenden aanvragen per jaar, honderdduizenden bezoekers op de website en meer dan een kwart miljoen lezers van het eigen ACADEMY® Magazine, heeft Speakers Academy® een unieke positie verworven als toonaangevend sprekersinstituut.

Speakers Academy® beheert de agenda, verzorgt de boekingen en financiële afhandeling. Zij verzorgen lezingen op het gebied van wetenschap, filosofie, politiek, Europese integratie, communicatie, motivatie, sales, marketing, sport en avontuur, media, ICT, futurologie, economie et cetera. Uiteraard is een groot aantal van de bij Speakers Academy® aangesloten experts ook inzetbaar als dagvoorzitter of discussieleider.

‘Bringing Knowledge To The World’ geldt als mission statement voor Speakers Academy®. In deze slogan ontvouwt zich de ideële kant van Speakers Academy®, namelijk het verbeteren van communicatie tussen mensen, bedrijven en overheden en het overdragen van kennis en inzichten. Speakers Academy® neemt een metapositie in waar het betreft politiek, ras, afkomst, seksuele geaardheid en geloof.

Om zeker te stellen dat iedere spreker, dagvoorzitter of presentator die via Speakers Academy® wordt geboekt, de kwaliteit en betrouwbaarheid biedt waar de opdrachtgever recht op heeft, voerde Speakers Academy® de Code of Conduct in. Hiermee verplicht een faculty member zich te houden aan de door Speakers Academy® opgestelde gedragscode en kwaliteitsrichtlijnen.