Open Training Commerciële gedragshouding & verkoopvaardigheden voor sales(support) binnendienst

Wat leert men

 • Dagdeel 1&2: Commerciële gedragshouding, versterking van de persoonlijke invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunning-proces, het nemen van pro-actieve verantwoordelijkheid aangaande klantrelatie, het elimineren van excuses-gedrag.
  (Toepassing dmv rollenspellen en bespreken hindernissen)
  • Dagdeel 3&4: Verkoopvaardigheden binnendienst, van reactief naar actief. Voeren van in- en uitgaande telefoongesprekken als mede beperkingen en mogelijkheden. Vraagstelling-fase en hoe te handelen. Het analyseren van problematiek/wensen. Wijze van presenteren, alsmede HKM bepaling. Cross en upselling. Het elimineren van de “prijsdiscussies” versus het verkopen van toegevoegde waarde, het afronden van orders. Omgaan met emoties/klachten en bezwaren. Offertes actief versus reactief behandelen. Het vragen om de opdracht. Samenwerking met de buitendienst.

  (Toepassing dmv rollenspellen en bespreken hindernissen)

 • Dagdeel 5: De praktijk naast de theorie.Het aan de hand van opdrachten evalueren van de trainingsinhoud, praktische toepassingen en verdieping.

 

Wat kan en weet een deelnemer na de kennisbagage

 • De deelnemer beseft en weet dat hij – naast de buitendienst-, bij de klant het verschil kan maken met zijn aanpak.
 • De deelnemer heeft binnen die nieuwe aanpak nu gerichte denk- en werkinstrumenten gekregen en kan deze nu inzetten al naar gelang de klantsituatie vraagt of vereist.
 • De deelnemer weet nu wat klantgericht denken & handelen inhoudt en kan hier gericht en gedoceerd vorm aan geven.
 • De deelnemer is beter in staat op een prettige en klantgerichte wijze klachten correct te bespreken en tot een -voor beiden partijen- goed einde te brengen.
 • Deelnemer kan zelfs bij een klacht door de nieuwe aanpak de klantenbinding vergroten.
 • Heeft een Mindset die gericht is op klantgerichte verkoop.

Weet de deelnemer tenslotte, dat de deelnemer uiteindelijk ZELF dit kennen zal dienen om te zetten in significant kunnen, daarbij ondersteund door manager en trainingscoach.

 

Wanneer?

*8, 15, 22 en 29 mei 2020 (4 middagen).(ONLINE)

*Trainingsduur is vier halve dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers.

**September 2020 (data volgen)

**Gelet op de restricties van het COVID-19 virus (1,5 meter) is de maximale groepsgrootte voorlopig 3 deelnemers exclusief trainer.
**Trainingsduur is twee dagen met een tussenperiode van 1 week van 09.00 uur tot 16.30 uur.
De inbegrepen aangeboden lunch is van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Locatie

Kantoor SiS Training / Business Centre de Vliert
Victorialaan 15, gebouw C
5213 JG  's-HERTOGENBOSCH