COACHING VAN (SALES) MANAGER  Vakinhoudelijke Aspecten

Salesmanager by coaching on all management aspects

 

Behandelde modules:

Management, een proces van leidinggeven
Sturing en coaching
Field coaching
Sturingsinstrumenten
Motivatie en teambuilding
Instrumenteel, sociaal en situationeel leiderschap
Leidinggeven in conflict situaties
Delegeren
Vergaderingen leiden
Werving en selectie
Functionering- en beoordeling gesprekken
Visievorming voor de korte en middellange termijn
Goed voorbeeld doet goed volgen

* De coaching is 1-op-1 en de duur is afhankelijk van de te bepalen modules. (Kan in 6 dagdelen of 3 dagen

KOM IN CONTACT