MANAGEMENT  Gedragshouding & Management Vaardigheden

Wat leert men

    • Dag 1:Presentatie van uw huidige stijl van leidinggeven • Analyse van uw huidige stijl van leidinggeven • Confrontatie met de belemmeringen binnen uw huidige stijl van leidinggeven • Omstandigheden en excuses • De ander • Afhankelijkheid • Respectloze aanpassing • Vooroordelen Het meten van de kwaliteit van de vertrouwensrelaties • Invloed op de omstandigheden • Invloed op anderen • Vertrouwen • Onafhankelijkheid • Aanpassing op basis van respect • Oordelen en acties • Gespreksvaardigheid, het tonen van interesse
      • Dag 2: Hoofdmotivatiemotief • Beheersing van het overtuigingsproces • Waarborging uitvoering van gewenste acties • Presentaties van conflicten • Conflict voorkoming en conflicthantering op basis van vertrouwen • Onderscheid in schijn- en werkelijke conflicten • Beheersing van oplosbare conflicten • Beheersing van onoplosbare conflicten • Waarborging van de gewenste actie • Praktijktoepassing
      • KOM IN CONTACT

Wat kan en weet de deelnemer na dez kennisbagage

  • Door bedrijven wordt vaak veel energie en geld gestoken in een goede communicatie naar de buitenwereld, waarbij bestaande klanten en prospects de voornaamste goal zijn. Aan een goede communicatie intern in het bedrijf wordt veel minder vaak gedacht, terwijl het dáár begint. Men is binnen het bedrijf tenslotte ook klant van en naar elkaar. 
  • Na de training heeft u een uitstekend instrument in handen om met de juiste eigen mindset, dit meer dan prima vorm te geven. U beseft dat de mensen waarvoor u verantwoordelijk bent, uw klanten zijn.  U begrijpt wat persoonlijk vertrouwen, respect en loyaliteit richting uw medewerkers met hen doet en kunt dit nu gericht inzetten. U bent ruimhartig van vertrouwen en u stelt u zich ten dienste van uw medewerkers. Als tegenprestatie zullen zij zich alle moeite getroosten om uw plannen en ideeën succesvol vorm te geven.