Klantgerichte gedragshouding voor technische (installatie & service) monteurs

Wat leert men

  • Dag 1: Klantgerichte gedragshouding, versterking van de persoonlijke invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunning-proces met collega's en klanten. Het nemen van proactieve verantwoordelijkheid in relatie tot klant en collega gerichtheid. Vergroting van het besef dat monteurs de “ogen en oren” zijn, en dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het klant en monteur behoud. Versterking van de motivatie voor monteurs en de werkzaamheden in samenhang met het elimineren van excuses-gedrag.
  • Dag 2: Verdieping aangaande communicatie
    Enthousiasme ontwikkelen voor contactkwaliteit-verbetering. Achterhalen van klant en collega informatie met betrekking tot het werk. Het leren herkennen van koop en klacht signalen van de klant zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de commerciële communicatieve inspanningen van de organisatie. Binding door het ambassadeurschap. Accentuering van de toegevoegde waarde van deze diensten en/of producten voor klanten en collega's. Omgaan met bezwaren, relatiebehoud bij mening-verschillen en conflicten, het voorkomen van conflicten en het behouden van opdrachten richting de klant.

(Tussen Dag 1 en Dag 2 zit één werkweek)

Het aan de hand van opdrachten evalueren van de trainingsinhoud, controle op de praktische toepassingen en waar nodig verdieping

KOM IN CONTACT

Wat kan én weet een deelnemer na deze kennisbagage

  • Dat het communiceren met klanten leuk is en voldoening geeft. Dat leiderschap geen eigenschap is maar interactie. Hij kan zich nog beter en genuanceerder uiten dan voorheen.
  • Deelnemer weet goed te communiceren in ontstane conflictsituaties en deze tot goed einde te brengen, zowel met klanten als met collega's.
  • Deelnemer kent de verschillende fases in zijn bezoek en weet hier structuur voor klant, collega en hemzelf aan te geven. Weet dat ook hij het verschil kan maken bij de klant en collega.
  • Hij een ambassadeur is van het bedrijf bij de klant.