INSTALLATIE EN SERVICE MONTEURS Klantgerichte Gedragshouding & Conflict Hantering

Wat leert men

  • Dag 1: Klantgerichte gedragshouding, versterking van de persoonlijke invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunning-proces met klanten. Het nemen van proactieve verantwoordelijkheid in relatie tot klantgerichtheid. Vergroting van het besef dat monteurs de “ogen en oren” zijn, en dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het klantenbehoud. Versterking van de motivatie voor monteurs en de werkzaamheden in samenhang met het elimineren van excuses-gedrag.
  • Dag 2: Verdieping aangaande communicatie
    Enthousiasme ontwikkelen voor contactkwaliteit-verbetering. Achterhalen van klantinformatie met betrekking tot het werk. Het leren herkennen van koopsignalen van de klant zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de commerciële inspanningen van de organisatie. Klantbinding door het ambassadeurschap. Accentuering van de toegevoegde waarde van deze diensten en/of producten voor klanten. Omgaan met bezwaren, relatiebehoud bij mening-verschillen en conflicten, het voorkomen van conflicten en het behouden van opdrachten

(Tussen Dag 1 en Dag 2 zit één werkweek)

Het aan de hand van opdrachten evalueren van de trainingsinhoud, controle op de praktische toepassingen en waar nodig verdieping

Wat kan én weet een deelnemer na de kennisbagage

  • Dat het communiceren met klanten leuk is en voldoening geeft.
  • Hij kan zich beter en genuanceerder uiten dan voorheen.
  • Deelnemer weet goed te communiceren in ontstane conflictsituaties en deze tot goed einde te brengen.
  • Deelnemer kent de verschillende fases in zijn bezoek en weet hier structuur voor klant en hemzelf aan te geven.
  • Weet dat ook hij het verschil kan maken bij de klant.
  • Hij een ambassadeur is van het bedrijf bij de klant.