Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING tav (mogelijk) gebruik gegevens website www.sistraining.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SIS TRAINING kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SIS TRAINING, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SIS TRAINING verstrekt.

SIS TRAINING kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

                           1. Uw voor- en achternaam
                           2. Uw adresgegevens
                           3. Uw telefoonnummer
                           4. Uw e-mailadres
                           5. Uw IP-adres

 WAAROM SIS TRAINING GEGEVENS NODIG HEEFT

SIS TRAINING verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan SIS TRAINING uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG SIS TRAINING GEGEVENS BEWAART

SIS TRAINING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 DELEN MET ANDEREN

 SIS TRAINING verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 Achter de website ( onzichtbaar voor de bezoekers op de CMS) van SIS TRAINING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SIS TRAINING gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 GOOGLE ANALYTICS

 SIS TRAINING maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SIS TRAINING bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SIS TRAINING te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

SIS TRAINING heeft hier geen invloed op.

SIS TRAINING heeft Google geen toestemming gegeven om via SIS TRAINING verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bartsterk@sistraining.nl.

 SIS TRAINING zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

SIS TRAINING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SIS TRAINING maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SIS TRAINING verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SIS TRAINING op via bartsterk@sistraining.nl.

www.sistraining.nl  is een website van SIS TRAINING.

 SIS TRAINING is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Victorialaan 15, gebouw C, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Den Bosch 17276660

Telefoon: 073-7519547 / 7519548

Mobiel: 06-1980 1986

E-mailadres: bartsterk@sistraining.nl