Van kennen naar kunnen

Borgingsmethodiek

 Vier weken na de eerste twee trainingsdagen vindt er een terugkomdag plaats. Op deze dag wordt de kennisbagage kort herhaald. Aan de hand van ingezonden praktijkcasussen wordt diep ingegaan op het eerste ervaren effect van de toegepaste materie in het veld.
De training wordt na 1 week met de leidinggevende/management geëvalueerd, en de coaching van de deelnemers besproken. Deelname van salesmanager/direct leidinggevende is daarom zeer gewenst.
Er is met regelmaat contact met leidinggevende aangaande de vorderingen van de deelnemers gedurende het na-traject , meestal lopend over een periode van acht maanden.
In deze periode worden drie sales na-sessies van een dagdeel (4 uur) gehouden, waarin de praktische vorderingen besproken worden. Daarnaast worden aan de hand van door de deelnemers ingebrachte praktijkcasussen gekeken, waar de deelnemer nog moeilijkheden of hindernissen ondervindt.
Er worden verschillende oefeningen ingebracht vanuit werksituaties die aansluiten op de praktijk van de deelnemer.
Na elke na-sessie wordt het resultaat besproken met leidinggevende, zodat deze met de nieuwe stof weer aan de slag kan.
Aan het einde van het traject wordt de eindsituatie geëvalueerd.
Tenslotte

Het is aan te raden, daarna elk jaar ten minste 1 terugkomdag te beleggen met het voltallig deelnemersteam. Op deze wijze wordt de vinger aan de pols gehouden.